Địa chỉ: 27E/27, Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai

Facebook